Protecció de dades

En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en fitxers responsabilitat de Grup Colònies a Borredà registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat d’alta de socis a l’entitat.

Les dades que se li sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, vostè permet expressament la recollida i el tractament de les mateixes per a la citada finalitat.

De la mateixa manera, autoritza la comunicació de les seves dades de caràcter personal a l’entitat Grup Colònies a Borredà per a la finalitat d’alta de socis a l’entitat, realitzant-se la comunicació únicament per a aquesta finalitat.

En tot cas, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la seu social, situada a C/ Cervantes, 25 baixos 08600 – Berga.

Li preguem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.